Lustrum Desirée

Op 1 april jl. vierde Desirée v.d. Ploeg dat ze 5 jaar bij ons in de praktijk in dienst is. Wij willen Desirée hartelijk danken voor haar fantastische inzet en het vele werk dat ze de afgelopen vijf jaar voor ons gedaan heeft. We hopen dat er nog vele jaren zullen volgen.